خودسوزی یک بازنشسته وزارت نفت در هنگام بازدید روحانی

Free-iran
Free-iran
Feb 19, 2014, 12:07 AM |
3

یک نفر در مقابل ساختمان وزرات نفت اقدام به خودسوزی کرد. صبح روز دوشنبه همزمان با بازدید حسن روحانی، رییس جمهور ایران از وزارت نفت، فردی در مقابل ساختمان این وزارتخانه اقدام به خودسوزی کرد. گفته می شود منوچهر ح. بازنشسته وزارت نفت بوده است و وزارت نفت تصمیم داشت که خانه های سازمانی بازنشستگان را پس بگیرد. حتی بازنشستگان در این زمینه اعتراضاتی نیز کرده بودند ولی با این وجود باز هم اقدامی از سوی وزارت نفت صورت نمی گیرد. گفته شده حسن روحانی که هنگام خودسوزی این فرد در وزارت نفت حضور داشته است هیچ واکنشی به این موضوع نشان نمی دهد به گزارش خبرگزاری فارس، هنوز انگیزه فردی که در جریان بازدید رییس جمهور از وزرات نفت خودسوزی کرده است، معلوم نیست، اما فرد یاد شده در حال حاضر تحت مداوا است و مسوولان وزارت نفت نیز پی‌گیر مساله درمان وی و دلایل این اقدام او هستند.