دندانپزشك انساندوست

Free-iran
Free-iran
|
1

((دندانپزشک سیار در مناطق زلزله زده))

یک دندانپزشک که با خرج میلیونی از پول خودش یک مطب و اتاق جراحی دندانپزشکی سیار درست کرده و به مناطق زلزله زده رفته و به کمک مردم محروم زلزده شتافته و حتی سرش را برای اینکه در عکس باشه بلند نکرده، به این مرد می گویند جوانمرد...، مسئولین جمهوری اسلامی شرف داشتن را ازایشان یاد بگیرند!