از به چالش کشیده شدن باورهایت نترس !

Free-iran
Free-iran
Sep 12, 2012, 9:51 PM |
1

 

به افکارت عادت نکن !
از به چالش کشیده شدن باورهایت نترس !
به عکس‌ دقت کنید، عقیده شما در مورد آنها چیست؟!
اصولآ چیز خاصی نظر شما را جلب کرد؟!
اگر کسی بگوید شما به علت عادتهای ذهنیتان از درک درست این تصاویر عاجزید عکس العملتان چییست؟
به او میخندید؟
به غرورتان بر میخورد و ناراحت میشوید؟
سعی میکنید به هر قیمتی از افکارتان دفاع کنید؟
یا کنجکاو به بحث و تحقیق در این مورد میشوید ؟
گاهی باورهای ذهنی ما چیزی بیشتر از عادت های فکری مان نیست
باور نمی‌کنید؟!


تصویر را ذخيره كنيد برگردانید و دوباره نگاه کنید !


بله این هم نمونه دیگریست از خطای پردازش مغز شما !
همان مغزی که باورهای شما را میسازد باورهایی که دودستی به آنها چسبیده اید !

پدیده تاچر:

درست کردن این عکس‌ها، کار چندان مشکلی نیست.
کافی است که عکس خودتان یا کس دیگر را تغییر جهت بدهید ولی قسمت لب و چشم‌ها را تغییر جهت ندهید !

اما چرا این طور می‌شود؟!
چرا مغز ما قسمت دهان و چشم‌ها را مثل بقیه قسمت‌های چهره پردازش نمی‌کند؟!