دوبی در سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ نزدیک به ۱۳ سال چگونه ساخته شد

Free-iran
Free-iran
Sep 29, 2012, 12:27 AM |
0

دوبی در سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ نزدیک به ۱۳ سال چگونه ساخته شد ولی لطفا یک نگاه به خوزستان یا آبادان و خرمشهر بیندازید که در این مدت بعد از جنگ ایران و عراق، هنوز آب آشامیدنی ندارند و یا یک نگاه به مناطق زلزله زده ایران بیندازید و ببینید که  چگونه ایران را نابود کرده اند!!