Four sacrifices in One game

Irishjon
Irishjon
Jul 3, 2011, 7:53 AM |
1

four sacrifices, by white, in this game is surely my most startling win! this was a 1 +3 minute game too!