اختلاف فاحش ارزیابی پوزیسیون توسط هودینی و استوکفیش

اختلاف فاحش ارزیابی پوزیسیون توسط هودینی و استوکفیش

SardarMelli
SardarMelli
Nov 9, 2013, 1:25 AM |
5

در این بازی هودینی حرکت مشکوک


38...Nf4

را انجام داد وتا حرکت چهلو هفت پوزیسون را با یازده صدم پیاده برابر ارزیابی می کرد در حالی که استوک از حرکت چهلو دو برتری قاطع به سفید داد ناگهان هودینی متوجه وخامت اوضاع شد که دیگه فایده نداشت