نگاه

mohammadaminnozari
mohammadaminnozari
Oct 24, 2013, 12:37 PM |
2

 

 
: "‎‫می خندی
چون آفتاب پس از باران
گریسته ای،
می دانم
رنگین کمانی،
از پشت خنده ات پیداست..

"احمد حیدربیگی"‬‎"