دیدگاه شما 1

دیدگاه شما نسبت به تصویر زیر چیست؟ 


Comments


 • 3 years ago

  soltankarpov

  حیفه که جای این سایه ها رو با هم عوض کنیم

  یعنی واقعا ما میتونیم وفاداری سگ رو داشته باشم ؟؟؟

  من که شک دارم

 • 3 years ago

  Kiarash_tab

  che bohall

  likee

 • 3 years ago

  Amir169

  المرء علی دین خلیله

  انسان پیرو آیین دوستش است

  The man beleives in his friend's religion

 • 3 years ago

  Mahdis

  agar arbabe chizhai ke dooost darid nabashid dir ya zood bardeye anha khahid shod ! :)

 • 3 years ago

  VRohAm

  :گمان میکنم..یک جمله ی دیگرم هم..متناسب این تصویر باشه

  :-)

  ! وقتی چیزی را در بند خود قرار میدهی..به همان اندازه..تو نیز در بند اویی

  و تا زمانی که بند پاره نگردد..هیچکدام..حق انتخابی ندارید

 • 3 years ago

  VRohAm

  :با اجازه..من از جملات طلاییه خودم استفاده میکنم

  ;-)

  هرکی..درست یا غلط !..خودشو در چیزی که بهش وابستس

  ! جستجو میکنه..می بینه..پیدا میکنه

Back to Top

Post your reply: