چند تست هوش تصویری

Mathematics
Mathematics
Sep 10, 2013, 2:18 PM |
58

تست هوش اول :

در این تست هوش ، تصویر 9 انسان مخفی شدن.

با پیدا کردن 6 تصویر در این تست هوش ، میتونی از داشتن یه هوش معمولی خیالتون راحت بشه .

 

اگه تصویرهفتمی رو پیدا کردی متوجه میشی هوشت از حد معمول بالاتره و اگه در این تست هوش تصویر هشتمی رو پیدا کردی خیالت از داشتن یه هوش تقریبآ خوب تخت تخت باشه و اگه نهمی رو پیدا کردی باید بهت تبریک بگیم  چون تو از دسته افراد خیلی باهوش به حساب میای .

تست هوش دوم :

اگر بین 0 تا 5 تصویر صورت پیدا کردید- سبک مغز

اگر 6 یا 7 تصویر صورت پیدا کردید- کند ذهن

اگر 8 یا 9 تصویر صورت پیدا کردید- معمولی

اگر10 یا 11 تصویر صورت پیدا کردید- خیلی خوب

 

اگر 12 یا 13 تصویر صورت پیدا کردید- نابغه

تست هوش سوم :

 

دقت کنید تو این تصویر چند تا حیوون هست؟اگر بتوانید 25 حیوان را پیدا کنید نشان از هوش سرشار شماست .فراموش نکنید شما تنها 1 دقیقه فرصت دارید تا هر 25 حیوان را نام ببرید.

تست هوش چهارم:

 

در این تست هوش اگر بتوانید ظرف 3 ثانیه صورت مردی را در میان دانه های قهوه در عکس پیدا کنید ،نیم کره راست مغز شما ،بهتر از افراد دیگر پرورش یافته است.اگر بین 3 ثانیه تا یک دقیقه طول بکشد ،نیم کره راست مغز شما به صورت عادی پرورش یافته است .اگر بین یک دقیقه تا سه دقیقه طول بکشد یعنی سمت راست مغز شما کند عمل می کند و باید پروتئین بیشتری مصرف کنید.اگر هم بعد از سه دقیقه هنوز نتوانستید آن را پیدا کنید ، پیشنهاد میشود بیشتر به دنبال انجام اینگونه تست ها باشید تا آن بخش از مغزتان قوی تر باشد.(صورت 1 دانه است پس به دنبال یک دانه باشید)