چند پرسش

Mathematics
Mathematics
Jan 27, 2014, 8:33 AM |
19

1- چرا آلبوم های خانم ها پر بیننده ترین آلبوم هاست؟

      اگر نگاهی به آلبوم ها بندازیم تفاوت قابل توجهی بین آلبوم خانم ها و آقایان خواهیم دید.

2- چرا بیشترین نظرات و کامنت ها در آلبوم ها و مطالب خانم هاست؟

      آلبومی که شامل عکس خانم است بیشترین نظرات دارد در صورتی که اگر آقایی عکس خود را آلبوم درست کند کمترین نظر را خواهد داشت.   

      اکثر مطالبی که توسط خانم ها انتشار می یابد بیشترین نظر را دارد ، درصورتی که اگر همین مطالب توسط آقایان انتشار پیدا کند کمترین نظر را خواهد داشت.              

3- چرا در صرف وقت ،آموزش و بازی شطرنج بیشترین وقت را برای خانم ها صرف می شود؟

      لازم به ذکراست بحث تبعیض نیست ، اینکه خانمی یا خانم ها زیر سؤال بروند.این سؤالات اکثر اوقات ذهن مرا مشغول کرده است.    

 

از دوستان خواهش می کنم اگر دیدگاهم غلط و نادرست است من رادراین زمینه راهنمایی کنند.واگر نظری دارند خوشحال می شوم نظراتشان را بشنوم.