سن مغز، تست هوش

Mathematics
Mathematics
May 2, 2014, 9:20 AM |
14

برای اینکه بفهمید مغز شما چند سالشه این بازی را انجام بدهید.

روش بازی:

1-ابتدا رو شروع بازی کلیک کنید. و سپس start  را بزنید.

2-بعد از شمارش معکوس ،جای اعداد را که چند لحظه نمایش داده می شود را به خاطر بسپارید.

3-روی جای آن ها به ترتیب از کم به زیاد کلیک کنید.

4-بعد از چند مرحله ، سن مغز شما با توجه به زمان عکس العمل صحیح ،نمایش داده می شود.

حالا سن مغز شما چقده؟

 

 

شروع بازی