ضرب اعداد به روش جالب

Mathematics
Mathematics
Aug 11, 2014, 11:05 PM |
3

پیشنهاد می کنم حتما این کلیپ ویدیویی را ببینید.روش جالبی برای ضرب اعداد رانشان می دهد

روی دیدن کلیپ کلیک کنید 

دیدن کلیپ