هندونه

Mathematics
Mathematics
Feb 5, 2015, 12:39 PM |
9

 

یه هندونه رو از بالای برج میلاد میندازن پایین،
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میره و میره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
این بالا چقد سرده :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
عجب Viewی داره شهر از اینجا :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آهان هندونه! میره و میره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
برج میلاد هم بلنده‌ها :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
لامصب خیلی بلنده!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ئه! بچه‌ها سوراخ اوزون دیده میشه از اینجا :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
صبر کن قهر نکن. هندونه همچنان میره و میره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بی‌صاحاب چقد بلنده :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تو کجا میای خدایی؟ :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هندونه میره و میره و یه عده فضولم دنبالش :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خلاصه میره و میره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چقد بلنده وامونده :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ایستادید نگا میکنید تا برسه و بترکه؟؟ :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
کمک نمی‌کنید؟ :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پس آرمان‌هامون چی میشه؟ :|
.
.
.
.
.
.
ئه!! هندونه رو یادم رفت، میره و میره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
و همچنان هم داره میره و میره بی‌صاحاب :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
کلا آدم پیگیری هستی نه؟ :|
.
.
.
.
.
.
.
.
گوپس!!!
ترکید :|
راحت شدی؟ :|
حالا برو :|