" حسرت "

" حسرت "

Negar80
Negar80
Jan 24, 2016, 8:30 AM |
14

یک پرستار استرالیایی بعد از 5 سال تحقیقات ، بزرگترین حسرتهای آدمهای در حال مرگ را جمع کرده و 5- حسرت را که ما بین اکثر افراد مشترک بوده منتشر کرده است:

ََ نخستین حسرت ← کاش جسارت اش را داشتم اون جوری زندگی می کردم که می خواستم ، نه اونجوری که دیگران ازم توقع داشتند.

2-حسرت دوم ← کاش این قدر سخت کار نمی کردم .

3-حسرت سوم ← کاش شجاعتش را داشتم که احساساتم را با صدای بلند بگم.

4-حسرت چهارم ← کاش رابطه هایم با دوستانم را حفظ می کردم.

5-حسرت پنجم ← کاش شادتر می بودم...!

عمر ما کوتاه تر از اونی است که فکرشو می کنیم.....

زمان مثل برق می گذره کاشکی برای چند لحظه هم که شده رو جمله های بالا مکث کنیم و ببینیم یک وقت شامل حال ما نشود.....!