راهي ساده براي پيدا كردن داروهاي كمياب

Omid
Omid
Aug 3, 2013, 12:42 AM |
1
راهي ساده براي پيدا كردن داروهاي كمياب
حتماً از مشکلات نایابی و کمیابی دارو شنیده اید. گاهی برای پیدا کردن یک آمپول به هر دری می زنید و سر از اکثر داروخانه‌‌ها درمی آورید، اما مأیوس و نومید دست‌خالی از آنان خارج می شدوید. خوب بسیار ساده است به آدرس سامانه پیام کوتاه 201490 را مراجعه کنید. سامانه‌ای که برای یافتن داروهای کمیاب راه‌اندازی شده و مکانیزم آن از این قرار است که شما شهر*منطقه *نام دارو را به صورت انگلیسی و صحیح وارد می‌کنید و سپس پیامکی دریافت می‌کنید که آدرس و تلفن داروخانه یا داروخانه‌هایی که این دارو، در آن‌ها موجود است را به شما می‌دهد. 

مطمئن باشید مشکل شما را حل میکند، لطفاً برای دوستان و بستگانی که ممکن است به دارو نیاز داشته باشند ارسال کنید.