چند سخن زيبا

Omid
Omid
May 28, 2013, 10:21 AM |
2
آزارم ميدهد ديدن آن منظره كه مادري كودكش راسيلي ميزند
ولي كودك بازهم دامانش را رها نميكند،
كجاست آن قاضي تا حكم كند كه مادر منبع محبت است يا كودك ؟!!

زنده یاد حسین پناهی
-------------------------------------------------------------------------
 
کافکا می گوید: ‌همه چیز سیاه است...؛

جیمز جویس می گوید: همه چیز خاکستری است...؛

استریندبرگ می گوید: همه چیز جنگی پایدار میان زن و مرد است...؛

داروین می گوید: همه چیز پیروزی توانمندان است...؛
   
انیشتاین می گوید: همه چیز نسبی است...؛

مارکس می گوید: همه چیز پول است...؛

برتون می گوید: همه چیز رویاست...؛

گورکی می گوید: همه چیز مبارزه ی طبقۀ کارگر است...؛

شریعتی می گوید: همه چیز آزادی ست...؛

هدایت می گوید: ‌همه چیز فانتزی است...؛

من هم می گویم: همه چیز درد نتوانستن ِ به آغوش کشیدنِ زیبایی است
----------------------
یادم باشد ویادت نرود که همه ما برای یکبار ایستادن هزاران بار افتاده ایم
------------------------
بعضی‌‌ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است
------------------------
خوشبختی مثل یك توپ است وقتی در حركت است به دنبالش می دویم و وقتی ایستاده است به آن لگد
می‌ زنیم
-------------------------
آدم‌ها شما را به خدا
اگر قصد عاشقی دارید
عاشق همان شوید که هست
نه عاشق بتی که قرار است از او بسازید
--------------------------
پیمان شکنی یکی از شاخه های دروغ است.

- زرتشت
---------------------
بزرگترین درسی که تاریخ بما میدهد اینست که هیچ کس از تاریخ درس نگرفته است!

هگل
---------------------
مردم اشتباهات كوچك خود را روي هم مي‌ريزند و از آن غولي مي‌سازند كه نامش تقدير است