دستور العمل های جدید زندگی(به سبک ایرانی)

PersianSultan
PersianSultan
May 19, 2012, 2:25 PM |
2

سعی کنید روزها استراحت کنید تا شبها راحت بخوابید! · در نزدیکی تخت خوابتان صندلی بگذارید تا اگر از خواب بیدار شدید روی آن نشته و استراحت کنید! · ایستادن به رفتن، نشستن به ایستادن و خوابیدن به نشستن اولویت دارد! · جایی که می‌توانید بنشینید چرا می‌ایستید؟ · کار امروز را به فردا موکول کنید و کار فردا را به پس فردا! · اگر حس کار کردن به شما دست داد کمی صبر کنید تا این حس از شما بگذرد! · از همه دیرتر سر سفره رفته و زودتر بلند شوید تا زحمت چیدن و جمع کردن سفره به شما تحمیل نشود! · برای کار همیشه فرصت هست پس از استراحت غافل نشوید! · در میهمانی‌ها حتماً با خود بالش ببرید شاید فرصتی برای استراحت بدست آوردید! · به خواب نگویید کار دارم به کار بگویید خواب دارم ...