راز تنهایی

راز تنهایی


دروغ بگو ؛ تا باورت کنند
آب زیر کاه باش ؛ تا بهت اعتماد کنند
بی غیرت باش ؛ تا آزادی حس کنند
خیانت هایشان را نبین ؛ تا آرام باشند
کذب بگو ؛ تا عاشقت شوند
هرچه نداری بگو دارم
، هر چی داری بگو بهترینش را دارم

اگر ساده ای ؛ اگر راست گویی ؛ اگر باوفایی .... اگر با غیرتی
اگر یک رنگی .... همیشه تنهایی...!!!

 

Comments


 • 3 years ago

  siavash1971

  تنها باشم بهتر است تا خودم نباشم چيزي ندارم جز دل و دوست داشتن و عشق

 • 3 years ago

  Rihana00

  از همه دوستان که لطف کردن و کامنت گذاشتن ممنونم

 • 3 years ago

  diamond1392

  واقعآ همینطوره:(

 • 3 years ago

  Ehsan_MD

  vaghean zibast

 • 3 years ago

  Ali_rastbod

  جالب بود

 • 3 years ago

  mamed1991

  ...مترسک: وقتی نمی توان رفت داشتن یک پا هم اضافیست

  من این تنهایی رو دوست دارم

  ...دوست داشتنیست

 • 3 years ago

  aliiranian

  پر معنی...Cryبود

 • 3 years ago

  Rihana00

  از مترسکی سوال کردم :

  آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده‌ای ؟!

  پاسخم داد : ترساندن دیگران برای من لذتی به یاد ماندنی است پس من از کار خود راضی هستم و  هرگز از آن بیزار نمی‌شوم!

  اندکی اندیشیدم و سپس گفتم :

  راست گفتی! من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم !!!

  گفت : تو اشتباه می کنی!

  زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد مگر آنکه درونش مانند من با کاه پر شده باشد !!!

  جبران خلیل جبران

Back to Top

Post your reply: