"جمله"

Rihana00
Rihana00
|
2

دیشب با خدا دعوایم شد......

با هم قهر کردیم..... فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد......

رفتم گوشه ای نشستم.... چند قطره اشک ریختم..... و خوابم برد

صبح که بیدار شدم.... مادرم گفت...

نمیدانی از دیشب تا صبح چه " بارونی " می آمد....!!

.

.

به سلامتی رد پاهای رو قلبمون اونایی که واسه رفتن اومده بودن

به سلامتی اونایی که دوست داشتیم مال ما بشن ولی جلو چشمون واسه یکی دیگه شدن

به سلامتی اونایی که ارزو بودن ولی رویا شدن..

.

.

به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی، یک شمع روشن کن.

.

.

انسان ها ۲ دسته اند :۱-اونایی که در تاریکی ها بیدارند ۲-اونایی که در روشنایی ها خوابند

جبران خلیل جبران

.

.

خداوند به فرشتگان عقل داد شهوت را از انها گرفت

به حیوان شهوت دادولى عقل را نداد

به تو اى انسان هردو را داده پس خودت انتخاب کن که در کدام رتبه قرار گیرى

.

.

در دنیاى من فقط یک نفر لبخند مرا خواست (عکاس) که او هم پولش را گرفت.

.

.

مثل به بادبادک باش، با اینکه میدونه زندگیش به نخی بنده، بازم تو آسمون میرقصه و میخنده. همیشه بخند و نگران نباش و بدون ک نخ زندگیت دست خداست.

.

.

نقش یک درخت خشک را

در زندگی بازی میکنم

نمیدانم که باید چشم انتظار بهار باشم

یا هیزم شکن پیر...

.

.

برای پخته شدن کافیست زود از کوره در نروید..

.

.

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!

این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعد و برق!

.

.

چه بسیارند آدم هایی که بالای خط فقر هستند و زیر خط فهم