I Won't Give Up ~ Jason Mraz

Robinia
Robinia
Feb 21, 2012, 8:23 PM |
0

"So let us not give up in doing what is fine, for in due season we shall reap if we do not tire out. Really, then, as long as we have time favorable for it, let us work what is good toward all, but especially toward those related to [us] in the faith." ~Galations 6:9,10

"Therefore we do not give up, but even if the man we are outside is wasting away, certainly the man we are inside is being renewed from day to day.  For though the tribulation is momentary and light, it works out for us a glory that is of more and more surpassing weight and is everlasting; while we keep our eyes, not on the things seen, but on the things unseen. For the things seen are temporary, but the things unseen are everlasting."~2 Corinthians 4:16-18

"Así es que no desistamos de hacer lo que es excelente, porque al debido tiempo segaremos si no nos cansamos. Realmente, pues, mientras tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para con los que están relacionados con [nosotros] en la fe."~Gálatas 6:9,10

"Por lo tanto no nos rendimos; más bien, aunque el hombre que somos exteriormente se vaya desgastando, ciertamente el hombre que somos interiormente va renovándose de día en día. Porque aunque la tribulación es momentánea y liviana, obra para nosotros una gloria que es de más y más sobrepujante peso y es eterna; mientras tenemos los ojos fijos, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas." ~ 2 Corintios 4:16-18

,,Så lad os ikke give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt, for til sin tid skal vi høste hvis vi ikke giver tabt. Derfor, så længe vi har tiden til det, lad os da gøre det der er godt mod alle, men især mod dem der er beslægtede med os i troen."~Galaterne 6:9,10

,,Derfor giver vi ikke op; nej, selv om vort ydre menneske hentæres, så fornys jo vort indre menneske fra dag til dag. For skønt trængselen er kortvarig og let, udvirker den for os en mere og mere overvældende vægt af herlighed som er evig, mens vi holder vort blik rettet, ikke mod de synlige ting, men mod de usynlige. For de synlige er midlertidige, men de usynlige er evige." ~ 2 Korinther 4: 16-18