"Wings Of A Dove" by Dolly Parton

Robinia
Robinia
Nov 28, 2012, 3:08 PM |
0

"Now when all the people were baptized, Jesus also was baptized and, as he was praying, the heaven was opened up and the holy spirit in bodily shape like a dove came down upon him, and a voice came out of heaven: “You are my Son, the beloved; I have approved you.”~Luke 3:21, 22

"Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado y, mientras oraba, el cielo se abrió y el espíritu santo bajó sobre él en forma corporal como una paloma, y salió una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado; yo te he aprobado”.~Lucas 3:21,22

,,Dengang hele folket blev døbt, blev også Jesus døbt, og mens han bad, åbnedes himmelen og den hellige ånd dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og en stemme lød fra himmelen: „Du er min søn, den elskede; jeg har godkendt dig.“~Lukas 3:21,22