حمله به گشایش اسپانیایی واریانت Ruy Lopez: Attack with the Schliemann

Roholla-r
Roholla-r
May 18, 2015, 4:20 PM |
0
توسط استاد بزرگ سام کلینز

حمله به شروع بازی اسپانیایی (روی لوپز) واریانت Schliemann

در این دی وی دی سام کالینز  یک مجموعه کامل و دقیق برای سیاه را فراهم می کند

GM تیمور Radjabov انقلابی باز با ایده های جدید، دفاع از تجزیه و تحلیل

یکی از بهترین فیلمهای آموزشی برای تدارک شروع بازی در مقابل روی لوپز یا شروع بازی اسپانیایی

با آموزش تمام ایده های شروع بازی و طرح های وسط بازی روی لوپز واریانت اسچلمان

زمان آموزش شطرنج 3 ساعت و 48 دقیقه

واریانت اسچلمان!1e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5

حمله به گشایش اسپانیایی واریانت Ruy Lopez: Attack with the Schliemann

The Schliemann (or Jaenisch) Gambit, 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5, languished in semi-obscurity before top GM Teimour Radjabov revolutionised the opening with new ideas, defending his analysis with excellent results in Linares and elsewhere against the world’s best players. Black plays actively and aggressively from move 3, frequently sacrificing a pawn for open lines, kingside activity and the bishop pair. In this DVD Sam Collins provides a complete and detailed repertoire for Black. Numerous novelties and improvements are suggested, with the conclusion that White has no clear route to an opening advantage. Refresh your repertoire and avoid the Spanish Torture with 3…f5!• زمان آموزش شطرنج 3 ساعت و 18 دقیقه
شروع بازی اسپانیایی روی لوپز واریانت اسچلمان Ruy Lopez: Attack with the Schliemann
بازی زیبای آرونیان را در زیر ببینید

برای دانلود و خرید این فیلم آموزشی حمله به شروع اسپانیایی به سایت فروشگاه لینک دانلود مراجعه کنید