کتاب یکصد بازی درخشان شطرنج

Roholla-r
Roholla-r
Dec 27, 2015, 9:40 AM |
0

دراین کتاب 100 بازی شطرنج با اصولی ترین معیار های شطرنج انتخاب شده است ویک کتاب بسیار ارزشمند و آموزنده در زمینه ارتقا سریع سطح وسط بازی - استراتژی - تاکتیک - روش حمله ودفاع و دانش شطرنجی شما میباشد

100 تا از بهترین بازیهای شطرنج در قرن بیستم The 100 Best Chess Games of the 20th Century

دانلود این کتاب ارزشمند به همه کاربران توصیه میشود

یکی از بازیهای این کتاب را درزیر ببینید

 

نوبت حرکت با سیاه