استراتژی قربانی تعویضی در شروع بازی شطرنج

Roholla-r
Roholla-r
Feb 28, 2016, 6:39 PM |
0

گاهی اوقات در شروع بازی برای بدست آوردن برتری باید از استراتژی قربانی تعویضی استفاده کرد این فیلم با بررسی بهترین بازیهای استادان بزرگ از جمله مگنوس کارلسن به شما نشان میدهد که چه زمان باید از این روش استفاده کنید با دانلود این فیلم این تکنیک استاد بزرگی را بخوبی یاد میگیرید

 تئوری مدرن شطرنج  اغلب زمان و برتری گسترشی  را از برتری ماتریالی  مهم تر می داند. به خطر انداختن  یک مهره و قربانی  پیاده بصورت یک عمل استاندارد  در شروع بازی برای قرن ها بوده است  چنین فداکاری درشروع بازی به بازی تاکتیکی وضعیت های پیچیده منجر میشود اما در شطرنج مدرن امروز برای بدست آوردن برتری از قربانی تعویضی استفاده می شود بطور مثال  تعوض یک رخ با یک سوار سبک , در این فیلم  مربی مشهور میخائیل چیشین  در 60 دقیقه  به شما نشان می دهد که در شروع بازی به ازای قربانی میتوانید موقعیت های خوبی کسب کنید واین فیلم استراتژی شروع بازی را بخوبی به شما آموزش می دهد  با غنی سازی مجموعه  خود، بهبود شطرنج خود را، و شما  یک فرصت برای  گسترش تئوری مدرن شطرنج خود بدست خواهید آورد. 

دانلود دی وی دی اورجینال