یک بازی درخشان و جاودانه

یک بازی درخشان و جاودانه

SEPEHRI
SEPEHRI
Jul 9, 2010, 4:30 AM |
0

یک بازی درخشان و جاودانه

هفته گذشته در دوم ماه جولای اوله جاکوبسن استاد بین المللی شطرنج دانمارک دارفانی را وداع گفت 

او استادی آرام و تاثیرگذار در عرصه آموزش شطرنج بود که بازی ای جاودانه را از خود برجای گذاشته است تا بار دیگر زیبایی های بی پایان شطرنج را ببینیم ، این بازی در سال 1971 و در شهر استکهلم سوئد انجام شده است 

او که با مهره سفید بازی را با ای 4 آغاز کرده بود در مقابل حرکت نخست سیاه گمان می کرد قدم در دفاع فرانسوی گذاشته است اما حریف او در حرکت دوم بجای حرکت متداولتر دی 5 با سی 5 ادامه داد تا اینبار به یکباره پس از چند حرکت حمله کرس در دفاع سیسیلی روی صفحه ظاهر شود و جایی که سیاه تنها اشتباه خود را با رفتن به قلعه بزرگ کرد سفید حمله ای مهارنشدنی را ترتیب داد تا با سلسله حرکات عالی خود سیاه را در حرکت 29 وادار به قبول شکست کند و درسی آموزنده برای ما باشد که تا چه حد یک حرکت به ظاهر درست می تواند اشتباه و غیرقابل جبران باشد

این بازی زیبا را به همه شما تقدیم می کنم

 

In Memoriam Ole Jakobsen

No chessmenu this time - just a single game to commemorate the Danish International Master Ole Jakobsen, who passed away last week, 67 years old. In his prime years "Lange Ole" (as he was called due to his height) won the Danish Championship three times: 1969, 1971 and 1980. In 1969 he scored sweeping 11,5 of 13 points to become a clear winner of that year's Nordic Championship. He was active until short time before his death, playing an important role in many international senior tournaments and participating with a good performance in a chess festival in San Sebastian as late as in April this year.

We have chosen to show you one of Ole's impressive wins from 1971 - and we do it with so many diagrams that it should not be too hard for you to "read the game" directly from the screen. In an international tournament in Stockholm 1971 he had the white pieces againt Kristian Sköld (1911-1988), who in his turn had won the Swedish Championship four times: 1949, 1950, 1959 and 1963: 

Jacobsen-Sköld
Stockholm 1971

 

1. e4 e6 2. d4 c5 3. Nf3 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. g4 a6 7. g5 Ng8 8. Bg2 Nc6 …

It started as Frensh Defence, now we have the Keres attack in the Sicilian Defence.

9. Be3 Bd7 10. h4 h6 11. f4 hxg5 12. hxg5 Rxh1+ 13. Bxh1 Nxd4 14. Qxd4 Ne7 15. Qd2 Qa5 16. O-O-O O-O-O?

In view of the weak square b6 Black’s long castling is far too risky. And Ole instantly attacks the opponent where he is weakest.

17. Qf2! Kc7 …

Protects the weak pawn on d6, but Sköld has overseen the smart:

18. Rxd6!

The black king can’t take back, as 18. – Kxd6 19.Bb6! will catch the queen.

18… Nc6 19. e5! b6 20. Rd5!

Another nasty surprise for the Swedish veteran. Now 20… exd5 is met by 21.Bxb6+ Qxb6 22.Nxd5+ – and wins.

20… b5 21. Bc5 Bxc5 22. Rxc5 Rc8 23. Qd2 Qb6 24. Qd6+ Kd8 25. g6 fxg6 26. Nd5!

A final blow – Black has no other options as to take the knight:

26… exd5 27. e6 Qa7 28. exd7 Qxd7 29. Rxd5 …

And Sköld resigned in view of 29… Qxd6 30.Rxd6+ followed by 31.Rxc6 with a piece more for White in the end game. A nice feature that the white bishop on the modest position h1 also played a role in the attack!

همچنین او نویسنده وبلاگ زیر نبز بوده است

http://www.chessmenu.com/