موارد تخلف در سایت چیست؟

SEPEHRI
SEPEHRI
Sep 2, 2010, 2:20 AM |
13

 

ACCOUNT CLOSED FOR CHEATING

This member's account was closed because they were found to be cheating. Chess.com does not tolerate any kind of cheating including: multiple accounts, unfair computer assistance, outside help on games, etc. If you are not sure about the rules, please read the site rules here!

If you feel this was an error, click here.

اکانت به دلیل تقلب بسته شد

حساب این کاربر به دلیل اثبات تقلب بسته شد این سایت هیچ نوع تقلبی را از جمله داشتن چند اکانت ،کمک موثر از کامپیوتر ،کمکی خارج از بازی و غیره را تحمل نخواهد کرد . اگر شما مطمئن نیستید که از قوانین بطور کامل مطلع هستید آنها را از این لینک مجددا بخوانید

این ها جملاتی هستند که این روزها فکر بازیکنان تیم را از تمرکز بر بازی هایشان باز داشته است و هر روز شاهد بسته شدن اکانت یکی دیگر از اعضای تیم هستند

اظهارنظرهای گوناگونی از سوی برخی دوستان مطرح شده است که متاسفانه درست نیستند و من مجددا آنها را نقل نمی کنم

اما علت چیست؟

و چگونه سایت متوجه موارد تخلف می شود؟

با اطمینان کامل به شما می گویم تمامی اکانت هایی که از سوی سایت بسته شده اند مبتنی بر اثبات آن از سوی سایت بوده است که ممکن است راسا این بررسی از سوی آنها صورت گرفته و یا پس از گزارش حریف یک بازیکن مورد بررسی و اثبات قرار گرفته است

متاسفانه فکر نمی کنم طبق قوانین سایت اجازه داشته باشم متن مکاتبات با مدیران سایت بدون اجازه آنها در اینجا قید گردد ولی آنها تا بروز تقلب از سوی یک اکانت برایشان قطعی نشود نسبت به بستن آن اقدام نمی کنند

چگونگی تشخیص موارد تخلف و تقلب از اسرار سایت می باشد که برای هیچ کاربری بازگو نمی شود

اما مواردی را که به جهت فنی می توان عنوان کرد به اختصار بیان می کنم

اتصال شما به اینترنت از طریق یک آی پی و اتصال کامپیوتر شما در شبکه با یک آی دی مشخص می شود 

امروزه شرکت های بزرگ سازنده سخت افزار ها و نرم افزار ها امکان ردیابی محصولات خود را در آنها تعبیه می کنند و عملا این شرکت ها دسترسی نامحدودی به کارکرد آن محصول توسط استفاده کننده از آن را دارند و البته استفاده از اطلاعات بدست آمده شامل قوانین خاص خود می باشد 

بنابراین شما همواره تحت نظر هستید . به نظر میرسد در اینجا و اخیرا الگوریتم سایت به نحو موثری ارتقا یافته است که توانایی مقایسه الگوهای بازی کامپیوتر را با انسان و نیز ردیابی آی پی ها و آی دی ها را داراست 

اما اگر دقت کرده باشید استفاده از کامپیوتر به هر نحو ممنوع نشده است و استفاده از دو اکانت با یک سیستم در صورتی که جهت افزایش ریتینگ مورد استفاده قرار نگیرد و یا یک اکانت به اطلاعاتی دست پیدا نکند که مورد استفاده اکانت دیگر قرار گیرد تخلف نیست

 بنابراین اگر نگران هستید که چند حرکت شما و حریفتان دقیقا منطبق با حرکات کامپیوتر است و احتمالا اکانت شما بسته خواهد شد و یا شما باید بخاطر استفاده حریفتان از کامپیوتر شکایت کنید درست نیست زیرا ممکن است عملا گزینه دیگری برای بازی نباشد و یا پیداکردن حرکات درست ساده باشد 

امروزه کامپیوتر ها محاسبات پیچیده را از محاسبات ساده تشخیص می دهند و درک ادامه هایی که از یک حرکت پیچیده ناشی می شود و عمق محاسبات مواردی هستند که کامپیوتر ها به خوبی تشخیص می دهند که از سوی انسان انجام شده یا برداشتی حتمی از کامپیوتر است

هم اینک اگر همزمان با بازی در سایت نرم افزار شطرنج شما نیز روی سیستم در حال اجراست این بطور مشخصی برای مراکزی که اجازه دسترسی به این اطلاعات را دارند قابل تشخیص است و هیچ فایروالی قادر به شناسایی آن نیست ، اما این به معنی بسته شدن اکانت شما نیست 

به هر حال می تواند بسیار محتمل باشد که همکاری ای بین سایت هایی که مانند اینجا روزانه بازی های زیادی را آرشیو می کنند و شرکت های سازنده نرم افزارهای شطرنج وجود داشته باشد ، اما این به جهت ارتقای سطح و قدرت نرم افزارهاست و نباید تصوری غیر از این بر ذهن ما حاکم باشد 

اکثر ما به رایگان از این سایت استفاده می کنیم پس باید به سایت این اجازه را بدهیم که از نوع بازی ما برای ارتقای شطرنج استفاده گردد 

اطلاعاتی که از این طریق به دیتابیس اضافه می شود عملا بسیار بیشتر از تعداد بازیهایی است که بطور رسمی سرمیز بازی می شود و قابل ثبت است

در پایان از شما می خواهم که با دید مثبت به توانایی های تکنولوژیکی نگاه کنید و از کشف موارد تقلب استقبال کنید زیرا قرار است ما برای پیشرفت خود و محک زدن توانایی هایمان اینجا بازی کنیم و هرقدر آنالیز بازیمان توسط کامپیوتر پس از بازی برای ما مفید است استفاده از کامپیوتر حین بازی نادرست ، غیراخلاقی و خلاف مقررات است

هرگونه برداشت و یا استفاده نادرست از این اطلاعات ممنوع بوده و ارائه نظرات نامرتبط و یا مبتنی بر برداشت های شخصی مسئولیتی را متوجه نگارنده نمی کند و اینجانب این حق را برای خود محفوظ می دارم که در صورت هرگونه سواستفاده موارد را به سایت اطلاع دهم

این مطلب صرفا به جهت رفع ابهامات و کمک در جهت برگشت آرامش به تیم و با هدف استمرار موفقیت های تیم تنظیم شده است