Kuningasgambiitin perusidea

Shakaali
Shakaali
Feb 22, 2010, 12:00 PM |
3

Taso: aloittelija.

Esitiedot: "Kehitysetu ja avauksen perusperiaatteet" sekä siellä mainitut esitiedot.

 

 

Avausmuunnelmia, joissa jompi kumpi pelaaja uhraa materiaalia (yleensä sotilaan) nimitetään usein gambiiteiksi. Kuningasgambiitin perusasemaan, joka on kuvattu seuraavassa diagrammissa, saavutaan kun valkea siirtojen 1. e4 e5 jälkeen pelaa Kuningasgambiitin tunnussiirron 2. f4 tarjoten sotilaan uhrausta.

 

 

Tämän päivän huippupelaajat pelaavat aika harvakseltaan Kuningasgambiittia. Tämä johtunee siitä, että heidän mielestään valkealla on kolmannessa siirrossa riskittömämpiäkin tapoja tavoitella avausetua. Kuningasgambiittia näkee paljon enemmän kerhopelaajien peleissä, sillä se johtaa usein varsin värikkäisiin peleihin. Kuningasgambiitti oli myös eräs 1800-luvun yleisimpiä avausmuunnelmia. Koska aion jatkossa analysoida joitakin tuon aikakauden pelejä, tuntui perustellulta idealta tarkastella näissä peleissä usein esiintyvän ja hiukan poikkeuksellisen avauksen taustalla olevia strategisia perusideoita erillisessä artikkelissa.

Tarkoituksena on nimenomaan oppia ymmärtämään Kuningasgambiitin yleisiä lainalaisuuksia eikä niinkään antaa teoreettisia suosituksia kummankaan pelaajan parhaista pelitavoista. Yleensäkin aloittelevan pelaajan ensinnäkin tulee suunnata opiskelunsa lähinnä taktiikkaan ja loppupeliin pikemminkin kuin avausvaiheeseen. Lisäksi vähäinen avauksen opiskeluun käytettävä aika tulee mieluumin suunnata avauksen taustalla olevien yleisten periaatteiden sisäistämiseen kuin konkreettisten muunnelmien opiskeluun, sillä näiden periaatteiden ymmärtäminen tekee sitten myöhemmin konkreettisten muunnelmien opiskelusta helpompaa.

Vaikkei Kuningasgambiitin tunnussiirto 2. f4 olekaan kehityssiirto, on se silti asemallisesti perusteltavissa, sillä se osallistuu taisteluun keskustasta laittamalla painetta mustan e5 sotilaalle. Musta voi nyt joko ottaa gambiitin vastaan pelaamalla 2... exf4 tai torjua sen esimerkiksi siirrolla 2... d5 (Falkbeerin vastagambiitti) tai siirrolla 2... Bc5, jonka jälkeen valkean ei ole viisasta yrittää voittaa sotilasta pelaamalla 3. fxe5? (3. Nf3 on oikein), sillä musta voittaa tällöin tornin jatkossa 3... Qh4+! (kaksoishyökkäys kuningasta ja e4 sotilasta vastaan) 4. g3 Qxe4+ (kaksoishyökkäys kuningasta ja tornia vastaan) 5. Qe2 Qxh1 -+. Näiden muunnelmien teorian lähempi tarkastelu ei ole tämän artikkelin puitteissa mahdollista. Meidän tulee kuitenkin yrittää saada jonkinlainen karkea käsitys siitä mihin ideoihin valkean peli perustuu, mikäli musta päättää ottaa gambiitin vastaan.

Monesti gambiittiavausten tarkoituksena on saavuttaa kehitysetu, mutta tässä siirto 2. f4 ei ole kehityssiirto, joten kuningasgambiitissa valkea ei automaattisesti saavuta kehitysetua. Koska mustan lyönti 2... exf4 suuntautuu keskustasta poispäin, saavuttaa valkea sen sijaan sotilasenemmistön keskustassa. Ideaalisen sotilaskeskustan muodostaminen pelaamalla d4 sopivassa kohtaa onkin eräs valkean tyypillisistä ideoista tässä muunnelmassa. Toinen potentiaalisesti valkeaa hyödyttävä seikka on f-linjan avautuminen. Jos valkea esimerkiksi jatkossa tekee lyhyen linnoituksen, tulee hänen torninsa suoraan puoliavoimelle f-linjalle. On tietysti totta, että niin kauan kuin mustan f4-sotilas on hengissä, ei tämän linjan hyödyntäminen ole niinkään helppoa. Mutta mikäli valkea onnistuu hankkiutumaan eroon mustan sotilaasta tarvittaessa vaikka uhrauksien avulla (esim. pelaamalla g3), on seuraavana kohteena usein sotilas f7, joka alkuasemassa on mustan haavoittuvin piste.

Tarkastellaan vielä lyhyesti vaihtoehtoja valkean kolmanneksi siirroksi mustan vastaanotettua gambiitin. Siirtoa 3. d4 on ehkä syytä tarkastella ihan ensimmäisenä, sillä se muodostaa välittömästi ideaalisen sotilaskeskustan ja lisäksi mustan on reagoitava uhkaukseen voittaa gambiittisotilas takaisin siirrolla 4. Bxf4. Vaikka siirto 3. d4 siis näin vaikuttaisikin toteuttavan äsken kuvattuja valkean perusideoita loistavasti, pelataan sitä aika harvoin. Tämä johtuu siitä, että mustalla on käytössään valkean kannalta kiusallinen vastaus 3... Qh4+ ! (tämä on lähes varmasti mustan paras siirto tässä asemassa). Valkean on käytännössä pakko siirtää 4. Ke2 ( 4. Kd2 Qf2+ on valkealle vielä kiusallisempi), mutta tämän jälkeen valkean kuningas häiritsee pahasti hänen upseeriensa koordinaatiota muun muassa estäen f1-lähetin siirrot. Mustan on kuitenkin jatkettava riittävän voimallisesti, sillä valkea uhkaa ensiksi ajaa Daamin pois pelaamalla Nf3, mikäli mahdollista syödä f4-sotilaan ja pelata Kf2 vapauttaen f1-lähetin peliin. Ensimmäiseen uhkaukseen Nf3 voisi reagoida pelaamalla 4... d6 5. Nf3 Bg4 kiinnittäen ratsun, mutta valkea voi jatkaa esimerkiksi tyynesti 6. Nc3 luottaen siihen, että hänen vahva keskustansa antaa hänelle aikaa koordinoida upseerinsa.

Musta voi pelata myös agressiivisemmin 4... d5!?. Tämä siirto sopii loistavasti kuningasgambiitin henkeen ja yleensäkin gambiitteja vastaan pelattaessa on syytä pitää mielessä, että voitetussa materiaalissa ei kannata riippua kynsin hampain kiinni vaan monesti materiaalin takaisin uhraaminen sopivaa kompensaatiota vastaan on hyvä strategia. Tässä tapauksessa musta todennäköisesti ensinnäkin voittaa tempon jatkoon 4... d6 verrattuna, sillä valkean on luultavasti reagoitava sotilaaseen e4 kohdistuvaan uhkaan pelaamalla exd5 (e5 häviäisi tempon voittamatta materiaalia takaisin); lisäksi tällöin mustalle avautuu e-linja kohti valkean kuningasta. Mahdollinen jatko on 4... d5!? 5. Nf3 Bg4 5. exd5 Nf6 6. c4 ja valkean nappulat ovat edelleen solmussa, mutta valkean keskustasotilaat häiritsevät myös mustan normaalia kehitystä, joten asema säilyy monimutkaisena. Mustalla on tietysti muitakin vaihtoehtoja: esimerkiksi tietokoneohjelma Rybka näyttäisi suosivan siirtoa 4... b6!? uhaten 5... Ba6+.

Koska shakki 3... Qh4+ on itse asiassa kiusallinen uhkaus, valkean kaksi yleisintä kolmatta siirtoa reagoivat tätä uhkausta vastaan. Luonnollisin ja yleisin siirto on 3. Nf3, mutta myös niin kutsuttua lähettigambiittia 3. Bc4 näkee pelattavan. Lähettigambiittia vastaan musta voi myös halutessaa pelata 3... Qh4+, mutta valkealla on nyt käytössään vastaus 4. Kf1, eikä hänen kuninkaansa jatkossa häiritse yhtä pahasti upseerien kehittämistä kuin muunnelmassa 3. d4.