Mikhail Tal's last ever tournament game

Spektrowski
Spektrowski
Jun 6, 2011, 12:17 PM |
1

With annotations by Alexei Shirov.