1-0 Anand,V (2755)-Kasimdzhanov,R (2653) Hyderabad 2002 1-0 Analysis by   GM Vishy Anand

1-0 Anand,V (2755)-Kasimdzhanov,R (2653) Hyderabad 2002 1-0 Analysis by GM Vishy Anand

Superkidschess
Superkidschess
Oct 28, 2016, 3:43 AM |
0
watch execellent analysis GM vishy anand