من اگر خدا بودم

Turbolance
Turbolance
Apr 29, 2014, 3:44 AM |
14

من اگر خدا میبودم:

من اگر خدا بودم وقتی شیطان در برابر انسان سجده نکرد
تنبانش را در میاوردم و از بارگاه بیرونش می کردم.
چه معنی داره شیطان به حرف خدا گوش نکنه !
وقتی می خواستم پیامبر خلق کنم از124000 پیامبر 62000 نفر انرا از زنان منسوب می کردم تا عدالت رعایت شود.
کمی سلیقه به خرج می دادم و به جای اینکه خانه خودم را در صحرای خشک عربستان بنا کنم در سواحل جزایر هاوایی یک خانه شیک و مجهز بنا میکردم برای کسانی که بخاطر زیارت می امدن.
هیچ وقت خانه خودم را در انحصار مسلمان ها قرار نمی دادم و همه حق داشتن بیایند به خانه ام حتا بی خدایان قدم شان سرم چشم.
یک چند دانه حوریان و غلام را مآمور می کردم تا برایشان خدمت کنند تا زیارت بهتر خوشا ایند تمام بچسپه
اصلآ نمی گذاشتم ادم ها صبح ظهر و شب سجده کنند نماز بخوانند وحرفهای تکراری بزنند.
کمبود که ندارم بخواهم طفلکی را اذیت کنم
همه مسجد ها را جمع می کردم به جایش کافی شاپ، کتاب خانه ،سینما ،درست می کردم
هر کسی که مرا صدا میزد و می گفت ای خدا : زود برایش جواب میدادم و می گفتم جانم بگو من در خدمتم نه اینکه قهر کنم و جوابش را ندهم...
بنده افریدم خدمت هم کنم دیگه گوسفند که نیستند که در صحرا رها کنمشان.
قشری به نام روحانیت را اصلآ خلق نمی کردم
و بنده هایم را عقل میدادم تا خوب را از بد تشخیص کنند و نیازی به فتوا و اینطور مزخرفات نداشته باشند.
عزرایل را روان می کردم تا گوسفند بچرانه در صحرا ها
و به جای عزرایل یک حور خوش اندام زیبا را می فرستادم تا جان مرد ها را بگیره
و یک جوان خوش هیکل زیبا را می فرستادم تا جان زنان را بگیره
اینطور نه کسی تنها از مرگ نمی ترسه بل همه پیره زن ها از خدا مرگ می خواستند
جان بچه های خورد سال را اصلا نمی گرفتم، اصلا اجازه نمی دادم انسان ناقص و معلول به دنیا بیاید
ریشه جنگ را هم خشک میکردم به جایش عشق موهبت و همدلی می افریدم
به حدی مهربانی می کردم که هیچ کس نمی گفت خدایا
یک بهشت هم در یکی از سیاره ها می ساختم
بهشت مدرن، نه اینطور که شیر عسل در جویبار هایش بیاید چون ان شیر و عسل مال همان عرب های 1400 سال قبل است
انهای که بنده های صالج بودند میفرستادم به این بهشت و انهای که غلط کار و فریب کار بودن میفرستادم به افغانستان که جهنم تر از جهنم است.
ضمنآ از خداوند بخاطر این همه اختلاف سلیقه عذر خواهی می کنم.