آهنگ سال دو هزار داریوش

Proframason
Proframason
Aug 16, 2014, 10:35 PM |
1
آهنگ سال دو هزار داریوش

» آهنگ : سال دو هزار


download

سال سقوط سال فرار سال گريز و انتظار
فصل شكفتن فلز سال سياه دوهزار
سال سقوط عاطفه تا بي‌نهايت زير صفر
نهايت معراج ذهن انديشه تفسير صفر
تو ذهن ماشينهای سرد معنای عشق و احتياج
روی نوار حافظه يعنی يه درد بی علاج

سال به بن‌بست رسيدن پنجه به ديوار كشيدن
از معنويت گم شدن تن به غريزه بخشيدن
قبـيـله يعنی يه نفر همخونی معنــا نداره
همبستگي خوابيه كه تعبيــــر فردا نداره

سال سقوط سال فرار سال گريز و انتـــظار
پاييـــز تلخ و بي‌بهار سال سياه دوهـــزار
سالي كه خون تو رگها نيست قلب فلزی تو سينه است
وقتی كه تصوير زمان شكستگي آيــــنه است

قبـيـله يعنی يه نفر همخونی معنــــا نداره
همبستگي خوابيه كه تعبيــــــر فردا نداره

تو اون روزهايي كه مياد كسي به فكر كسي نيست
هركی به فكر خودشه به فكر فريادرسی نيست
همه به هم بي‌اعتنــا حتی به مرگ همديــگه
كسی اگه كمك بخواد كی می‌دونه اون چی ميگه
توی كتابهای لغــــت سفيده برگها هميـشه
نه دشمنی نه دوستی هيچی نوشته نمی‌شه

اين ناگزيره واسه ما سير صعودی تا سقــوط
هميشه قصه صــدا تمومــه با حرف سكوت
وقتی كه آيينه عشق سياه بشه زير غبار
وقت طلوع فاجعه هیس! می‌رسه سال دوهـــزار