مناجات با خدا

ali__master
ali__master
Jul 29, 2013, 11:00 AM |
1

خواهند اگر ببخشند از بنده ای گناهی

اول وی را نوازند با اشک و سوز و آهی

اوراق جرم سوزد ، با آه دردمندی

دریای عفو جوشد ، با اشک روسیاهی

امشب گناه بخشند ، کوهی به کاه بخشند

بیچاره من که با خود ، نابرده پر کاهی

یا رب تو کی پسندی، در بر رویم ببندی

تو معرفت پذیری ، من عبد عذر خواهی

الهی العفو ...

.

.

الهی روسیاه و شرمسارم

به جز درگاه تو جایی ندارم

بریدم از همه با تو نشستم

اگر چه بارها پیمان شکستم

مرا از تو گناهم دور کرده

هوس چشم دلم را کور کرده

اگر چه شاهدم بودی به هر دم

که من مست گنه با خود چه کردم

نیاوردی به رویم بار الها

نبردی ابرویم بار الها

.

.

.

یا الله من که غیر در خونه ات خدا جا ندارم

روی اینکه بگیرم سرم رو بالا ندارم

تو ببین خدای من زیر طاق اسمون

اومده یه رو سیاه  سر به زیر و پشیمون

مثل آسمون شب دل من سیاه شده

اخه پرونده ی من سر تا ته گناه شده

شده از پشیمونی چشم من یک شوره زار

بذر بخشش و خودت بیا تو دلم بکار

نکنه به من بگی دیگه پیش من نیا

من که جایی ندارم جز در خونه ات خدا

گاهی به خودم میگم وقتی که اشک میبارم

توی هفتا آسمون یک ستاره ندارم

با دو تا چشم پر آب اومدم که رام بدی

من وهم بین خوبات ببری و جام بدی

.

.

قول دادی که مرا لحظه ای وا مگذاری

پس محال است که چشم از دل من برداری

هر چه الوده شوم از تو بعید است مرا

ببری و به کسی غیر خودت بسپاری

از بدی مثل بیابان برهوتم اما

هر چه خوبی است تو بر روی سرم می باری

نیستم در همه ی عمر به یاد تو

تا وقتی که دست خالی نشوم با تو ندارم کاری

من اگر دور شوم یا که به بیراهه روم

تو مرا باز سوی خانه ی خود می آری

ما فقیریم و یتیمیم و اسیریم و تو بر سر سفره به اندازه ی ما نان دادی

الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

التماس دعا