اثبات وجود خدا (Big Bang)

ali__master
ali__master
Aug 28, 2013, 1:33 PM |
3

بسم الله الرحمن الرحیم

اثبات وجود خدا و جواب علمی به ریچارد داوکینز و بی خدایان

http://www.aparat.com/v/3VQ05

.

.

توهم بی خدایان- جوابی به ریچارد داوکینز و طبیعت گرایان

http://www.aparat.com/v/isZBG