My Games 1

alib5072
alib5072
Oct 9, 2014, 5:39 AM |
2

My first rated game


این دو بازی هم چند ماه بعد از بازی قبلی و در جام باران سال 90 هستند.همیشه این بازیهای قدیمیم برام جالب بودند