THE DIMINISHING FLAME.

andropov
andropov
Sep 24, 2010, 3:17 PM |
15

 

LÅGAN SOM FÖRSVANN. (English version down bellow)
När lågan svalnat och solen fallit ner.
Då finns inte längre dagen
utan i mitt dunkel styr natten.

över öde slätter,
över sten och stål,
över öde vägar där ingen går.

När lågan svalnat och solen fallit ner.
Då finns inte längre någon framtid,
utan det förgångna ligger som bitar på marken.

Över öde slätter,
över sten och stål,
över öde vägar där ingen går.


THE DIMINISHING FLAME.
When the flame has died and the sun rays fade away,
Then the days grew empty, and gets filled
with the inner darkness which the night controls...

Over  empty plains,
of steel and stone
over empty roads where nothing grows.

When the flame has died and the sun rays fade away,
Then there will be no future;
rather the past lie in pieces on the gray ground.

Over  empty plains,
of steel and stone
over empty roads where nothing grows.