اولین مگا پرتال ایران با نام آریو داتکام شروع به کار کر?

arioo
arioo
Oct 10, 2012, 5:46 AM |
0
اولین مگا پرتال با نام آریو داتکام شروع به کار کرد، این مگا پرتال با ارائه سرویسهای رایگانی همچون جامعه مجازی، اخبار، سرگرمی، ویدئو، آموزش و دهها سرویس دیگر در قالب یک وب سایت یکی از قدرمندترین وب سایت های موجود ایرانی است که توسط شرکت خصوصی اماراتی ساخته شده است. مدیران این وب سایت امیدوارند که با ارائه خدمات رایگان به ایرانیان سرتاسر دنیا بتوانند حمایت آنها را در رقابت با سایتهای مطرح ایرانی و خارجی داشته باشند
آدرس سایت: 
آریو داتکام