زندگی

behelsa
behelsa
Nov 12, 2012, 4:07 AM |
1

«  زندگی  یعنی   بخند   هر چند  که   غمگینی   ،

ببخش    هر  چند   که    مسکینی   ،

فراموش  کن  هر  چند   که    دلگیری   ،

اینگونه   بودن   زیباست   هر  چند   که   آسان نیست .  »