Chanukya Krishna Chama (1702) vs Susanta Kumar Sarangi (1785), Game 9

chanuchess
chanuchess
Nov 21, 2013, 8:04 AM |
1