Chanukya Krishna Chama (1702) vs Susanta Kumar Sarangi (1785), Game 1

chanuchess
chanuchess
Nov 21, 2013, 7:52 AM |
0