مسابقات قهرمانی جهان - آناند - کارلسن 2013

مسابقات قهرمانی جهان - آناند - کارلسن 2013

chess1980
chess1980
Nov 8, 2013, 9:23 AM |
0

مسابقات قهرمانی شطرنج 2013 جهان ، بین قهرمان فعلی جهان ویسواناتان آناند(برنده مسابقات قهرمانی 2012 جهان) و مگنس کارلسن منتخب می باشد. این مسابقات از تاریخ 9 تا 28 نوامبر (18 آبان تا 8 آذر) در شهر چنای هند زیر نظر فدراسیون جهانی شطرنج برگزار می شود. 

مسابقات قهرمانی جهان در هتل 5 ستاره هایت ریجنسی(Hyatt Regency ) شهر چنای هند در 12 بازی، در ساعت 15 به وقت محلی ( 13 به وقت تهران) برگزار می شود. بعد از بازی های شماره 2, 4, 6, 8, 10 و 11 یک روز استراحت خواهند داشت. مسابقه ، بعد بازی دوازدهم در صورت مساوی بودن امتیازات(6-6) به بازی های پوئن شکنی در یک روز (28 نوامبر) می انجامد.

زمان برای هر بازیکن 120 دقیقه برای 40 حرکت، 60 دقیقه برای حرکات 41 تا 60 و 15 دقیقه برای بقیه حرکات و با افزایش 30 ثانیه ای به ازای هر حرکت بعد از حرکت 61 می باشد. بازی ها اگر به پوئن شکنی کشیده شود به صورت سریع با 25 دقیقه زمان برای هر نفر و 10 ثانیه زمان اضافی برای هر حرکت خواهد بود.

 

اشوت واردپتیان از ارمنستان سرداور این مسابقات است. 

دیدن کامل گزارش و بازیها