Min sjakkfilosofi...

Min sjakkfilosofi...

estalo73
estalo73
Jul 15, 2014, 2:42 AM |
2

For meg er sjakk et fire-delt spill, åpning, possisjonering, opprett holde tempo gjennom midt-partiet og avslutning. 

 

Jeg kommer til å sette stor pris på konstruktiv kritikk, ser du noe jeg ikke ser -skriv det i en tilbakemelding så hjelper du meg også til å bli bedre både i sjakk og mine tanker bak et parti sjakk. 

 

Mvh estalo73

 

Laughing

 

Åpningen: Målet mitt er å få rokert før det niende trekket.

 

 

Det er derfor det er så viktig å få satt lett-offisererene på plasser de slipper å bli presset til å flytte igjen med en gang.
Ikke begynn å bruke dama før noen av lett-offiserene lett kan passe på den (slik at man slipper å "flukte" trekk etter trekk).

 Fremtving dobbel-bønder hos motstanderen, viktig å få både B-bonden og G-bonden ut av spill. Dette gjør det mye vanskeligere å gå inn for å få bytte.

Å bytte like for like er som regel til god hjelp. Det blir "bedre" plass på brettet til å lage et godt angrep. Selv om det er like for like så er det litt forskjellig når det svarer å ha løper kontra springer. Min "regel" går på at dersom det er mange brikker på brettet så er springer best pluss sjakk fra den kan ikke blokkeres. Men dersom det er et sluttspill med relativt få brikker så er det en klar fordel med løper.
Målet for de første 7 trekkene er å få best mulig kontroll over de fire rutene i midten. Jo bedre du får sikret deg to/tre av disse rutene så er et angrep mye letter å sette inn -gjerne med to fronter.

  

  

Uansett hvordan man velger å gjøre "hoved-angrepet" så er det ofte nødvendig med et "skinn-angrep" for å få motstanderen til å åpne forsvaret sitt. Spiller du hvitt, så er angrep på C7 ved lang rokade og F7 ved kort rokade. Skal hoved-angrepet f.eks være ut fra F7 så er det lurt å få satt ut noen av bøndene på den andre siden (A, B, og C bonden) for å ikke gå i fella ved å bli lurt av et sterkt motangrep. Gjerne også ramme motparten ved å fremtvinge en dobbelbonde eller to.

  

Verdier på brikkene:

   

Springer/løper er verdt 2,25 bønder, et Tårn har verdi som 2 lett-offiserer pluss en bonde.Dronningen er verdt 2 Tårn pluss en bonde. Det en må tenke på er at det ikke er mulig å matte med en lett-offiser og kongen, men konge og en bonde er som regel lett å gå inn å bytte ergo matt i vente. Det kreves også en del dersom man skal matte med tårn og konge. Jeg har kun funnet fire mulige måter å oppnå matt på. Jeg blir veldig glad dersom noen kan lære meg flere måter/possisjoner.

 Så hvordan - er min erfaring- når man spiller mot en antatt bedre motstander blir målet og "avvæpne" motstanderen slik at angrep blir svakere og lettere og forsvare seg mot. Vær den som tar dronningen dersom mulig og særlig dersom den står ved siden av kongen (mulighet for å ødelegge rokade mulighetene kan bety å tjene tempoet i kampen). Alltid husk å slå innover, med det så mener jeg f.eks skal du slå av løper på F3 - merkelig nok så som oftes svarer det seg i et langt sluttspill. Du får bevare E bonden som du kan bruke til og øke presset på F6. (Jeg skriver nå ut fra at du spiller med hvitt). Her er et eksempel på "vanlig" stilling før siste del av sluttspillet.

 

 

Som dere ser så er det ikke lett å planlegge angrepet for matten, en må legge en forholdsvis langsiktig plan. Bøndene må komme aktivt med i spillet slik at man begrenser valgmulighetene til motstandere

En av de "vanligste" feilen flere gjør er å undervurdere verdien (og makten) det ligger i bøndene og hvor viktig bøndenes plassering blir etter at de fleste lett-offiserne har blitt ofret. F.eks å fremtvinge dobbel-bonde gjør at motstanderen må bruke dobbelt så mange trekk for å bytte inn brikken. Dessuten så kreves det en ekstra brikke til å kunne passe på begge bøndene. Som nevnt tidligere så er det spesielt gunstig å få F bonden til å bli dobbel-bonde. (Det viser seg at majoriteten som spiller med svart foretar kort rokade. Jeg har ikke sett det samme mønsteret når folk spiller med hvitt. Selv foretrekker jeg kort rokade selv med hvitt, for å slippe å gjøre noe eksra for å passe på de tre bøndene i en rokade. I lang rokade så hender det veldig ofte at A bonden ryker siden det kreves et ekstra trekk med kongen for å passe på den.

  

En liten oppsummering før vi går videre: 

1: Rokèr før 9. trekket.

2: Slå av brikker så lenge det er like for like.

3: Planlegg hvor du setter lett-offiserne, de skal i bruk helst uten at du trenger å flytte på de igjen.

4: Konsentrer deg om å få størst mulig kontroll over de fire midtre feltene (D4, D5, E4 og E5).

5: Ha en plan du prøver å følge, men ha alltid en B-plan for det skal bare et trekk til for å ødelegge en ellers så god plan.

6: Slå av brikker "innover", f.eks dersom din springer blir tatt på F3 så IKKE bruk G bonden å slå av med (dronningen er bedre alternativ for å slippe dobbel-bonde).

7: Når det begynner å minke på brikker og du skal ta et "vente-trekk", start marsjen mot senter med kongen.

8: Bare du kommer minst en bonde i overvekt så skal du greie å vinne slaget, så fremt du ikke gjør noen alvorlige feil.

 

Hvilket spill skal jeg velge

Hvilket spill skal jeg velge, italiensk åpning, sicciliansk åpning, dronning gambit, gammel indisk, ja valga er jo uendelige -nesten. Klart du bør før du begynner spille ha en plan f.eks sicciliansk åpning. Men dersom motstanderen f.eks ikke går ut med springer til C6. I så tilfelle kommer b-planen inn...Min erfaring er å hurtigst mulig bryte ned bøndene fra A til D. Ødelegger et ellers godt forsvar pluss du får styre spillet i den retningen du ønsker. Det mange snakker om er "tempo-tap", og faktisk så utgjør det i hvits tilfelle følgende: Du har 56% sjangse for minst å greie remi når du spiller med hvitt. Med andre ord så har du 12% større sjangse enn sort dersom du greier å opprettholde tempoet.

 

Hvorfor er det så viktig å opprettholde tempo-fordelen du har med hvit? "Matetatisk" så har hvit en fordel med at han kan "styre" spillet i den retningen/løsningen den opprinnelige planen er/var. F.eks så er det en del uenighet om det svarer seg å slå hesten på C6 med den hvite løperen. Det er to fordeler med det trekket; svart får en dobbel-bonde pluss hvis han har åpnet med E5 så står den bonden uten sikring. Det samme spørsmålet reiser seg også med hesten på F6, skal man "ofre" den svarte løperen (veldig god å ha dersom han har tatt lang-rokade). Det er kun ytterst få tilfeller du greier å få han til å få dobbel-bonde på F. I steden for å slå av med G bonden så velger de fleste å bruke dronningen. Og klart det kan være bra å få dronningen aktivt med i spillet, problemet er ofte at du må bruke så mye krefter/ressurser på å holde den forsvarlig sikret. 

 

Så det det er mulig for hvit å ødelegge begge fløyene til forsvar av kongen, man må bare "tvinge" motstanderen til å bruke bønder for å presse bort løper på B5 -først kommer A7-A6, og man flykter til A4, og da pleier mange å svare med bonde B7-B5 for å presse viderere. Men faktisk så har svart stilt seg i en litt dårlig possisjon for midt-partiet av slaget. Det kan faktisk i noentilfeller være lurt å ofre svart løper ved å slå av F, G eller H bonden. Man ligger bare en bonde iunderskudd i forhold til svart, men svart må bruke mange trekk for å bygge opp et solid forsvar.

 

Men klart, det er jo ikke alle som lar seg forvirre av den blanda åpningen. De fleste regner med du kommer til å spille sicciliansk, men det blir en brå overgang til det nærmeste du kan navngi det med er: Dronning-gambit -på en rar måte.

 TEST AV ÅPNING:

Nå har jeg prøvd lik åpning mot 8 ulike spillere og erfaringen er som følger: Først og frems -her er stillingen etter åpningen:

Her kan du tape tempo ved å trekke løper tilbake til A4 og håpe at svart følger etter med B-bonden. (Denne løsningen er også grei siden svart nå "må" ta kort rokade.) Men skal man ikke tape tampoet så må man slå av springer på C6. Seks av åtte valgte å svare med D-bonden og to brukte B-bonden. Svart tjener på å bruke D-bonden siden da har dama og hvit løper fri utgang. Det neste trekket hverken taper eller vinner du tempo på, men det er en nødvendighet -Springer C3. (Skal du virkelig holde tempo oppe er D-bonden til D4 det mest agressive.) De fleste valgte nå å bruke løper til B4. Det mest temposterke trekket nå er jo å presse løper med A3, men kort rokade svarer seg selv om initativet nå er hos svart.

HVA VELGER JEG SÅ?

Her vil nok en del være uneg med meg i min spillestil. Jeg liker "å få ryddet" opp på brettet, få vekk flest mulig brikker. Minner igjen om like for like...Man trenger bar en bonde i overvekt for å "sikre" seg seieren. Dette stemmer ikke alltid, noen jeg har spilt mot har vært fantastisk dyktige og beregninde i bondesluttpill. Jeg har til tider bare sittet og "måpt" over effektivt bondespill.

Han som lærte meg sjakk sa alltid: Aldri underverder bøndenes verdi! Dette har jeg alltid på minne når jeg begynner et nytt parti sjakk. En annen ting han gjentok og gjentok: Få best mulig kontroll over E5 det vil hjelpe deg når sluttspillet begynner.