اندر ستایش شکسته نستعلیق

اندر ستایش شکسته نستعلیق

hadi753
hadi753
Aug 20, 2012, 4:11 AM |
1

خط شکسته در بدو پیدایش به طور کلی به دلیل سرعت در نوشتن پدیدار گشت و با رها شدن قوس‌ها و سایش دندانه‌ها و اتصالات حروف و کلمات در خط نستعلیق بوجود آمد.این رهایی و روان شدن تا جایی رسید که پیوستگی‌های بی شماری را به دنبال داشت که همین امر موجب دشوار شدن خواندن آن شد.

 به سلیقه من ، شکسته نستعلیق عالیترین نوع خط فارسی است.کلمات  در آن ضمن رهایی از خط زمینه با کمترین شکستگی ، سطح کاغذ را پر میکنند.این خط بر خلاف پدر معنوی خود ، نستعلیق ، در میان اساتید مختلف با شیوه هایی نسبتا گوناگون نوشته می شود که همین باعث تنوع بیشتر آن می شود.

ولی در ضمن این تنوع و زیبایی کار این خط را تنها به زندگی میان قابها محدود کرده است.شاید می بایست در قدم اول این خط را با خط زمینه آشتی داد و در گام بعد فونت با کیفیتی ازین خط را برای کار با کامپیوتر طراحی کرد.همانطور که برای نستعلیق این کار با کیفیتی هر چه تمام تر انجام شده است