قند پارسی

قند پارسی

hadi753
hadi753
Aug 24, 2012, 10:05 AM |
0

ندارم دستت از دامن بجز در خاک و آندم هم  /   که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم

بیتی از حافظ که در آن مضمون وابستگی جاودانه عاشق به معشوق با منتهای لطافت شاعرانه پرداخت شده است.

 اما از لحاظ سخت افزاری و صنعت شعر اتفاقات جالب دیگری روی داده است.واج آرایی(تکرار پر طنین یک واج در یک بیت) حرف دال ، که به تعداد قابل توجه 9 بار تکرارشده است.اما شگفتی واقعی عبارت است از واج آرایی مصوت اَ که به تعداد باور نکردنی 18 بارتکرار گردیده.این تعداد تکرار نه تنها به شعر آسیب نزده ، بلکه در نگاه اول قابل تشخیص هم نیست.