کاش

hamed_75
hamed_75
Jun 30, 2014, 11:44 PM |
8

ای کاش .............

به زمانی برمیگشتـــــــــــــــــــــــــــم که............

بزرگتـــــــــــــــــــــــــــــــرین غم زندگیــــــــــــــــــــــم.........

شکستن نوکــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدادم بود................................