جملات زیبا6

hamid451
hamid451
Jan 23, 2013, 5:08 AM |
5
گفتند عينک سياهت را بردار...
دنيا پر از زيبايست!!!
عينکم را برداشتم...

 

 

وحشت کردم از هياهوي رنگها...
آدمها هزار رنگ ميشوند...
عينکم را بدهيد...
ميخواهم به دنياي يک رنگم پناه ببرم...!!!

ی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت

شخصی برای زندگی 

یا

درسی برای زندگی

 

 

اغلب مردم با چنان عجله و شتابی به سوی داشتن یک "زندگی خوب"حرکت میکنند که از کنار آن رد می شوند. برای کِشتی های بی حرکت موج ها تصمیم میگیرند... 


بزرگترین اقیانوس دنیا آرام است.

آرام باش تا بزرگترین باشی.
هیچ وقت به خودت مغرور نشو

برگ ها همیشه وقتی می ریزند

که فکر می کنند،طلا شده اند.

 

چه کسی می داند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی ؟

چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟

پیله ات را بگشا ، تو به اندازه پروانه شدن زیبایی ........!
 راه رفتن آموختی ،دویدن بیاموز.
وقتی دویدن آموختی،پرواز را
راه رفتن بیاموز،زیرا راههایی که میروی جزئی از تو میشودو سرزمینهایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند.

دویدن بیاموز،چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زود باشی دیر
... 
و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی،برای آن که به اندازه

فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی...


هر وقت گریه می کنم، سبک می شوم؛ عجب وزنی دارد چند قطره اشک …!

 

 

 

خوشبختی می تواند مجموعه بدبختی هایی باشد که به سرمان نیامده استامواج زندگی را بپذیر حتی اگر گاهی تو را به عمق دریا ببرد،
آن ماهی آسوده که بر سطح آبها می بینی مرده است
هر وقت بين دوتا انتخاب مردد بودي ، شير يا خط بنداز
مهم نيست شير بيفته يا خط ...
مهم اينه که اون لحظه اي که سکه داره رو هوا مي چرخه ،
يه دفعه بفهمي ، دلت بيشتر ميخواد شير بيفته ، يا خط...!   

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ،و بعضی ها که لیاقت دیدن تو را ندارند غرق شوند 
ازخدا پرسیدم .چطورمیتوان بهتر زندگی کرد ؟گفت گذاشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر با اعتماد زمان حالت را بگذران وبدون ترس برای آینده آماده شو ایمان رانگهدار وترس را به گوشه ای انداز شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانی چطور زندگی کنی ؟