رویداد بزرگ در ایران(مسابقات برقاسا)31/03/1392

رویداد بزرگ در ایران(مسابقات برقاسا)31/03/1392

neshom_1392
neshom_1392
Jun 24, 2013, 2:05 AM |
0

آغاز رویداد بزرگ در ایران باحضور 270 شطرنج باز، هندی ها مدالهای طلای مسابقات برقآسا را درو کردند!