ای ستاره مقدس

nyayesh
nyayesh
Sep 12, 2012, 11:08 PM |
0

«ای مادر، تو مانند ستاره مقدس در آسمان ابدیت، ثابت و درخشان خواهی ماند»