مادرم

nyayesh
nyayesh
Sep 18, 2012, 7:03 AM |
0

  مادرم نگاهت کردم و دستان قشنگت رابوسیدم و در دستم فشردم بر پاهایت بوسه زدم و تو ای فرشته مهربون با تبسم زیبایت برای همیشه از من خدا حافظی کردی