سوتی مجری

Boy - girl kissing is forbidden for show in Iranian TV. So presenter is laughing for this happend.

 

Comments


 • 3 years ago

  arash9566

  Smile مهدی جان باهات موافقم

 • 3 years ago

  pariachess

  اینجا هم از این موجودات پیدا میشه.خخخخخخFoot in Mouth

 • 3 years ago

  pariachess

  بنظر من دردناکه یک بوسه بخواد این نظام رو بر هم بریزه Yell

 • 3 years ago

  arash9566

  خخخخخخخخخخخخ

Back to Top

Post your reply: