سوتی مجری

Boy - girl kissing is forbidden for show in Iranian TV. So presenter is laughing for this happend.

 

Comments


  • 3 years ago

    arash9566

    Smile مهدی جان باهات موافقم

  • 3 years ago

    pariachess

    اینجا هم از این موجودات پیدا میشه.خخخخخخFoot in Mouth

  • 3 years ago

    pariachess

    بنظر من دردناکه یک بوسه بخواد این نظام رو بر هم بریزه Yell

  • 3 years ago

    arash9566

    خخخخخخخخخخخخ

Back to Top

Post your reply: