ظرفیت صفحه‌ي شطرنج

sahba
sahba
Jan 12, 2014, 9:34 AM |
1

همه‌ی ما با ماجرای دانه‌های گندم در خانه‌های صفحه‌ی شطرنج آشناییم با این حال در باره‌ی ظرفیت صفحه‌ی شطرنج، به نکته‌های جالب دیگری هم می‌توان اشاره کرد. مثلا این سوال که پاسخ آن به زیبایی هر چه تمام‌تر ظرفیت مهیب این صفحه‌ی هشت در هشت را نشان می‌دهد. سوال این است:

به چند حالت می‌توان هشت وزیر را در صفحه‌ی شطرنج چید که هیچ‌کدام دیگری را نزند؟